Sökning: "Anja Dahlstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anja Dahlstedt.

  1. 1. Annorlundahet som kapital : Kategorin invandrarförfattare och annorlundahet på det litterära fältet.

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Anja Dahlstedt; [2006]
    Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the concept of the immigrant-writer. By studying the literary criticism on four debutants, all of whom have been categorised as immigrant-writers, I have come to the conclusion that the critics tend to focus on the authors' otherness. LÄS MER