Sökning: "Ann-Kristin Olsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ann-Kristin Olsson.

 1. 1. Barn som utmanar vuxna i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Caroline Hegdal; Ann-Kristin Olsson; [2011]
  Nyckelord :förskola; utmanande barn; pedagogiskt förhållningssätt; specialpedagogens roll;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie tar fram hur fyra förskollärare i förskolan resonerar runt hur man kan hitta lösningar i ett tidigt skede, för att kunna möta utmanande barn. Vi har undersökt hur förskollärare beskriver sin kunskap om och vilka verktyg som behövs för att möta dessa barn. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av sjuksköterskans kunskap i mötet med den deprimerade patienten : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Emma Pontén; Ann-Kristin Olsson; [2008]
  Nyckelord :Depression; upptäckt; sjuksköterskans roll; skillnader och kunskap;

  Sammanfattning : Depression är en av de vanligaste folksjukdomarna i världen. Symtombilden är dock ofta olika hos äldre och yngre samt hos kvinnor och män vilket komplicerar upptäckten av depressioner och gör att de ofta förblir oupptäckta och obehandlade och orsakar onödigt lidande hos de drabbade och deras anhöriga. LÄS MER

 3. 3. En studie av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 261/2004

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ann-Kristin Olsson; [2007]
  Nyckelord :Transporträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en studie av Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar. Efter det att flygtransportmarknaden avreglerades i Europa har flygresandet inom EU stadigt ökat. LÄS MER

 4. 4. Biblioteket som en språkplanerande institution : En studie av språkplanering på färöiska bibliotek.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Ann-Kristin Flodin Olsson; [2004]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is about language planning in Faeroese libraries as seen from the countrys specific situation, with Faeroese as a mothers tongue, but with great dominance of the Danish language within media. The purpose of my thesis is to examine language planning activities within the library, and the consequences this planning has for the system. LÄS MER