Sökning: "Anna-karin Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Anna-karin Olsson.

 1. 1. Environmental Performance in Customer Communications

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Stephanie Gardner; Anna-Karin Olsson; [2014]
  Nyckelord :Environmental efforts - sustainable supplier - brand image - environmental communication - marketing tools – LCA – DfE - code of conduct - sustainability report –sustainable supply chain - customer demand.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Corporate environmental efforts are now valued higher than ever and need to be communicated to customers in a successful manner. Companies today wish to promote themselves as sustainable and use environmental performance to obtain competitive advantages. LÄS MER

 2. 2. Changing to polyester in airbags : A study of two test methods used for polyester fabric analyse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :ANNA-KARIN NYSTRÖM; JOSEFINE OLSSON; [2013]
  Nyckelord :airbag; polyester; PET; polyamide; PA6.6; tensile testing; dynamic testing;

  Sammanfattning : This thesis is part of an on going project within Autoliv Sweden AB to develop the process in changing the material in airbags. Most airbags are today constructed of fabric in polyamide 6.6 (PA6.6) and the thesis view the possibility of changing the material to one of three different polyesters (PET1, PET2, PET3). LÄS MER

 3. 3. Alternativa verktyg för elever i läs- & skrivsvårigheter och dyslexi : En förlängd arm i lärandet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Emelie Olsson; Anna-Karin Larsson; [2012]
  Nyckelord :elever; pedagoger; alternativa verktyg; dyslexi; läs- och skrivsvårigheter; grundskolans tidigare år.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur och i vilken omfattning alternativa verktyg används i skolan för att stödja elever i läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. I studien tas också upp hur pedagoger ser på alternativa verktyg och sin egen kompetens gällande de verktyg de har att tillgå på skolan. LÄS MER

 4. 4. Lärares uppfattning om datorn som stöd : i läs- och skrivinlärningen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Anna-Karin Olsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Äldres sexualitet vid åldersförändringar och sjukdom : en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Malin Olsson; Anna-Karin Westerlund; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER