Sökning: "Anne Marie Envall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anne Marie Envall.

 1. 1. Läkemedelsbehandling vid diabetes typ 2 – En kvantitativ kvalitetsuppföljning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anne Marie Envall; Malin Aronsson; [2019-08-08]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; GLP1; SGLT2; human-praktisk omvårdnad; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är en av världens vanligaste folksjukdomar och behandlas med kost, motion och Metformin-tabletter. Därefter har behandlingen ofta kombinerats med insulin, men 2017 ändrade Socialstyrelsen riktlinjerna för diabetesbehandling och prioriterade flera läkemedel som i säkerhetsstudier visat på goda skyddseffekter och få allvarliga biverkningar. LÄS MER

 2. 2. Egenvård hos unga vuxna med diabetes typ 1. : Hinder och möjligheter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anne Marie Envall; Karolina Sandberg; [2017]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 1; selfcare; young adult; Diabetes mellitus typ 1; egenvård; unga vuxna;

  Sammanfattning : Unga vuxna typ 1 diabetiker i åldern 18-29 år har inte optimal diabetes-behandling. Insulin saknas och glukos kan inte transporteras till kroppens celler. Egenvård måste ske i form av insulintillförsel, regelbundna måltiderna och blodsockerkontroller. Behandlingsmålet är ett normalt liv och hindrande av långtidskomplikationer. LÄS MER