Sökning: "Annie Hjälmefjord"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annie Hjälmefjord.

  1. 1. Fallguld : Grafisk identitet för chutneyprojektet Fallguld

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

    Författare :Annie Hjälmefjord; [2015]
    Nyckelord :Grafisk design; marknadsföring; förpackning; matsvinn; hållbarhet
 
 
;

    Sammanfattning : Varje år slänger vi i Sverige flera ton ätbar mat för att den inte har det rätta utseendet eller för att bäst-före-datumet närmar sig. Det är varken ekologiskt eller ekonomiskt hållbart. Maten skulle kunna användas till något bättre. LÄS MER