Sökning: "Arne Jönsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arne Jönsson.

  1. 1. Konstruktion av laddstation till mätinstrument

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Malin Jönsson; Rebecka Bazzaz; [2012]
    Nyckelord :konstruktion; design;

    Sammanfattning : Vi har i samarbete med HemoCue AB utfört ett exemensarbete inom konstruktionsteknik.  HemoCue AB utvecklar, tillverkar och marknadsför patientnära medicinteknisk utrustning. De erbjuder testning av patienter på ”plats” med samma  noggrannhet och precision som om testet skulle ske på ett laboratorium med ett laboratorium instrument. LÄS MER