Sökning: "antifascism"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet antifascism.

 1. 1. Antifascism och självförsvar – Nödvärnsbedömningar i Kärrtorp och Möllevången

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Philip Stålhandske; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; nödvärn; rättssäkerhet; nazism; antifascism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av att tidigare forskning indikerat möjligheten att nazister döms mildare än vänsteraktivister granskas två uppmärksammade hovrättsdomar: Svea hovrätt, mål B 4882-14, och Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål B 2077-16. Nödvärnsinvändningar gällde i båda fall våld med kniv i en slagsmålssituation mellan nazister och antinazister i likartade situationer. LÄS MER

 2. 2. Att jämna vägen för kommunismen : Sveriges Kommunistiska Parti, folkfrontspolitiken och Jansson-Mineur-kommittén 1935–1938

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Tomas Widing; [2018]
  Nyckelord :Sveriges Kommunistiska Parti; antifascism; folkfrontspolitiken; enhet; arbetarrörelsen;

  Sammanfattning : The Popular Front Policy of the Communist International contributed to the unity of the Popular Front coalitions in France and Spain that won the elections in 1936. It also led to progress for the Communist Party. This never happened in Sweden, but there was some anti-fascist unity within the working class movement. LÄS MER

 3. 3. Rättfärdigandet av civilt olydiga handlingar : en studie av Antifascistisk Aktions och Revolutionära Frontens arbete i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Alicia Lopez Åkerblom; [2013]
  Nyckelord :antifascism; antirasism; civil olydnad; Revolutionära Fronten; Antifascistisk Aktion; political activists; violence; radicalism; anti-Nazism; anti-fascism; antiracism; civil disobedience; Anti-Fascist Action; AFA; antinazism; utomparlamentariska metoder; radikalism; våld; politiska aktivister; Human rights; mänskliga rättigheter; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : By studying various theories about civil disobedience, five requirements have been developed for civil disobedience to be considered legitimate. The purpose with this paper is to see if the two networks Anti-Fascist Action (AFA) and the Revolutionary Front (RF) lives up to these criteria and therefore are legitimate in their actions. LÄS MER

 4. 4. Antifascistiska Aktioner : Om AFA och en antifascistisk höst

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Jonas Sandberg; [2006]
  Nyckelord :Journalistik; JMM; AFA; vänsterextremism; antifascism; antifascistiska aktioner;

  Sammanfattning : .... LÄS MER