Sökning: "Beginners Latvian"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Beginners Latvian.

  1. 1. Lettiska för nybörjare : Preentation och analys av ett par läromedel i lettiska för nybörjare i fråga om intentioner och utförande

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

    Författare :Björn Sundgren; [2021]
    Nyckelord :Beginners Latvian; textbooks; language teaching; teaching aids; educational materials;

    Sammanfattning : In this essay I introduce and analyse Lärobok i lettiska (with an adaptation in English called A Course in Modern Latvian) from 1980 by Valentine Lasmane and LETTISKA för universitetsbruk I (Latvian for University Students I, my translation) from 1993 by Aija Priedīte.  My aim is to find out the author’s intention and examine how it is carried out. LÄS MER