Sökning: "Bengt Carlsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Bengt Carlsson.

 1. 1. Nödbogseringsmanual M/S Calmare Nyckel

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ; Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ

  Författare :Andreas Sundström; Simon Westberg; [2011]
  Nyckelord :Emergency Towing Manual; Nödbogsering;

  Sammanfattning : Vår målsättning med detta examensarbete var att ta fram en nödbogseringsmanual till skolfartyget Calmare Nyckel. Denna skulle vara helt i enlighet med de regler och riktlinjer som fanns tillgängliga och underlätta beslutsfattandet för besättningen i situationer som kräver nödbogsering. LÄS MER

 2. 2. Datalagring : Ett växande problem?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap

  Författare :Göran Svanhall; Pär Truedsson; Erik Ponnert; [2002]
  Nyckelord :Datalagring; Datalagringslösningar; Lagringslösningar; SAN; NAS; DAS; RAID; Ökad informationsmängd; Datamängdsökning;

  Sammanfattning : Title: Information storage - A growing problem? Authors: Göran Svanhall Pär Truedsson Erik Ponnert Tutor: Bengt Carlsson Problem: Every day companies, regardless of size, produces new information that needs to be stored. In the information society of today, the characteristics of the information changes both in size and complexity. LÄS MER

 3. 3. Flexibel Fysisk Distribution

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Carlsson; Johan Dvärsäter; [2001]
  Nyckelord :Business and economics; Logistik; fysisk distribution; Supply Chain Management; flexibilitet; detaljhandelsföretag; IKEA; Bengt Ekdahl; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi anser att en framtida utmaning är att bygga in en flexibilitet i den fysiska distributionen. Detta innebär att ett detaljhandelsföretag skall ha möjlighet att växla mellan att stundtals distribuera en och samma produkt via centrallager och stundtals direkt från producent till varuhus i förädlingskedjan, en flexibel fysisk distribution. LÄS MER

 4. 4. A Study of Inductive and Capacitive Ignition and Kernel Development.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik

  Författare :Rikard Carlsson; Bengt Johnsson; [1988]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER