Sökning: "Bengtsson Anton"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Bengtsson Anton.

 1. 1. FÖRSLAG TILL MINSKNING AV OLYCKOR FÖR SNICKARE I PRODUKTIONSSTADIET

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Anton Palm; Jonathan Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Accidents and injuries in the construction; communication and risk perception; construction health; planning; work environment.; Arbetsmiljö; bygghälsa; kommunikation och riskuppfattning; planering; skador och olyckor inom byggbranschen.;

  Sammanfattning : Purpose: The construction industry is the industry with the largest amount of accidentseach year. The industry accounts for 20-40 percent of all fatal work accidents. Thereare several reasons why a lot of accidents occur in the industry but most of the accidentsis due to unsafe acts. LÄS MER

 2. 2. Att växa upp på rätt eller fel sida av stan : En jämförelse mellan män som växt upp i socialt och icke-socialt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Antonio Peralta; Anton Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Deprived neighbourhoods; non-deprived neighbourhood; masculinity; School; Role model; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Anton Bengtsson and Antonio Peralta Title: To grow up on the right or the wrong side of town: A comparative study between men that have grown up in deprived and non-deprived neighbourhoods. [Translated title] Supervisor: Maria Bangura Arvidsson The aim of this paper is to highlight how masculinity can be different in different circumstances. LÄS MER

 3. 3. Let's take a bath : En studie om VD-bytens påverkan på resultatmanipulering och Big Bath Accounting

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Bengtsson Anton; Rosenquist Anton; [2018]
  Nyckelord :Big Bath Accounting; earnings management; CEO-turnover; forced CEOturnovers; Big Bath Accounting; resultatmanipulering; VD-byte; oplanerade VD-byten;

  Sammanfattning : BakgrundVD-yrket sägs ha blivit en allt mer utsatt position. I spåren av denna utveckling kan det te sig rimligt att nytillträdda VD:ar vill ge sig själva en god start på den aktuella tjänsten. Inom akademins värld anses en VD-förändring vara den situation där resultatmanipulering genom Big Bath är främst förekommande. LÄS MER

 4. 4. Fyns fisketurister : En studie om fisketuristers motiv och värderingar, utifrån ett miljö-och fiskeetiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carl-Anton Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med det snabbt framväxande sportfiskeintresset skapas nya tillfällen inom turismen. Folk reser i syftet att bedriva fiske över hela världen vilket för med sig en ny sektor inom naturturismen med tillhörande jobb och verksamheter. LÄS MER

 5. 5. Visuell identifikation av musik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anton Bengtsson Fröberg; [2017]
  Nyckelord :ljudvisualiseringar; frekvensvisualisering; BPM; kategorisering av musik; web audio api; canvas;

  Sammanfattning : Att kunna identifiera musik baserat på vad man hör är uppenbart, att identifiera musik på vad vi ser, en tolkning av ljudet, är noterbart svårare. Att kunna veta om musik spelas och vad för musik det då är som spelas är något som markeras som viktigt ifall man har nedsatt hörsel, att kunna visuellt se musik kan ge tillgång till just det. LÄS MER