Sökning: "Bernt Jakobsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bernt Jakobsson.

  1. 1. Stödbricka för muffinsformar : Bakning i bagerimiljö

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

    Författare :Rebecka Westerlund; Sara Glanander; [2011]
    Nyckelord :muffin; suport tray; tray; cup; cardboard models; paper models; product development; Innovation and Design Engineering program; muffins; stödbricka; wellpapp; bricka; form; skissmodeller; produktutveckling; Innovations- och designingenjörsprogrammet;

    Sammanfattning : ”Stödbricka för muffinsformar” är ett examensarbete som självständigt utförts av Sara Glanander och Rebecka Westerlund under vårterminen 2011. Det har genomförts vid Karlstads universitet, fakulteten för teknik- och naturvetenskap under innovations- och designingenjörsprogrammet. LÄS MER