Sökning: "Biotechnology"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade ordet Biotechnology.

 1. 1. Real time estimations of kLa and viscosity in a fermentation pilot plant

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Arvid Norberg; [2022]
  Nyckelord :Oxygen transfer; Viscosity; Fermentation; Biotechnology; Direct method; kLa; OUR; DO; Online monitoring; Soft sensor; Fungus; Fungal fermentation; A. oryzae; A. niger; Herschel-Bulkley; Power law; Shear thinning; Novozymes; Enzymes; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fermentation is a process that utilizes live microorganisms to produce different biological products such as enzymes. The oxygen mass transfer rate is often the limiting factor in aerobic fermentations and thereby an important process parameter. LÄS MER

 2. 2. Avenanthramides as a means to slow rancidity development in oats

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master); Lunds universitet/Bioteknik (CI)

  Författare :Wing Tung Lo; [2022]
  Nyckelord :avenanthramides; rancidification; lipid oxidation; oats; antioxidants; biotechnology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cereal grains are an important staple in many diets across the globe. Being one of the most cultivated cereal crops worldwide, especially in Nordic countries, oats are known to have a high dietary fibre content and a nutritional value that makes them highly beneficial for human health. LÄS MER

 3. 3. Characterization of ulvan polysaccharide degrading enzymes from Wenyingzhuangia fucanilytica

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik; Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Erik Apelqvist; [2022]
  Nyckelord :Enzyme; Enzymatic characterization; Recombinant protein producaiton; Protien purification; E. coli; W. fucanilytica; Transformation; Overexpression; Seaweed; Ulvan; Polysaccharides; biotechnology; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to fully characterize the enzyme WFp-105, including bioinformatic analysis, structural modeling, full activity and stability characterization and product determination. As well as for the enzyme WFp-37; optimize protein production in regard to expression strains and cultivation temperature, analyzing the genomic context as well as performing an initial activity detection. LÄS MER

 4. 4. Comprehensive Study on Aptamers and Aptamer-based Assays

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Axel Truedson; Márta Sundström; Christoffer Eriksson; Andreas Bergfeldt; Matilda Jägare Lindvall; Caroline Normann; [2022]
  Nyckelord :Aptamer; Biotechnology; Detection method; Biosensor; Molecular recognition; Antibodies; Aptamerer; Bioteknik; Detektionsmetod; Biosensor; Molekylär igenkänning; Antikroppar;

  Sammanfattning : Antibodies are the gold standard molecular recognition elements and a cornerstone of molecular biology. They are used in immunoassays to precisely measure a specific analyte, but certain targets are especially challenging. Difficult targets include small molecules and molecules that do not induce an immune response. LÄS MER

 5. 5. Protoplast isolation and transformation in sweetpotato

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik; Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Jakob Steiner; [2022]
  Nyckelord :Protoplast; Sweetpotato; Isolation; Transformation; Regeneration; Callus; Propagation; In-vitro; Solanales; Celluase; Cell; Plant; Leaf; Petiole; Biotechnology; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Med målet att utvärdera en mindre restriktiv teknik för genmodifiering i sötpotatis (Ipomoea batatas), både gällande ekonomiska begränsningar såväl som det tid och energi bemödande som ett sådant projekt oundvikligen påbrår, har vi arbetat flitigt med att etablera optimerade parameters för protoplast isolation och fortsättningsvis också utforskat lovande protokoll för transformation och regeneration av dessa protoplaster, för att slutligen framställa nya genotyper. Således har en extensiv litteraturundersökning av tidigare publicerade protokoll, varav explantor från sötpotatis men också relaterade arter inom Solanales ordningen har diskuterats, utfärdades varefter datan analyserades via diverse avancerade statistiska modeller. LÄS MER