Sökning: "vad är syftet med reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden vad är syftet med reklam.

 1. 1. PERSONLIG INTEGRITET OCH DATAINSAMLING. EN KVALITATIV STUDIE OM KONSUMENTERS UPPLEVELSER AV ATT VARA FÖREMÅL FÖR ORGANISATIONERS DATAINSAMLING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Engen; Ellen Uthas; [2020-02-13]
  Nyckelord :datainsamling; personlig integritet; digitalisering; övervakning; panoptism;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart har fått stor betydelse för samhället, och teknologier för att samla inoch analysera stora mängder data har vuxit fram. Organisationer kan med hjälp av informationen både kartlägga och förklara konsumenters köpbeteenden, men också erbjuda anpassad reklam. LÄS MER

 2. 2. Bilder av drömhem - Om bildanalys som metod för att studera arkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Anna Jonsson; [2020]
  Nyckelord :arkitektur; hem; drömhem; bildanalys; heminteriör; Roland Barthes; Pierre Bourdieu; symboliskt kapital; kulturellt kapital; smak; god smak; smak och konsumtion; konsumtion och värderingar; föreställningar om drömhem; visuella representationer av arkitektur; Beatriz Colomina; studium; punctum; visuell kultur; representationer av arkitektur; visualisering; visualiseringar av arkitektur; architecture; home; dream home; image analysis; home interiors; taste; good taste; visual representations of architecture; visual culture; representations of architecture; visualizations; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöker jag hur begrepp och teori från visuell kultur kan användas för att analysera arkitektur och i synnerhet hem genom att utforma ett analysverktyg för bilder. Syftet är att undersöka hur föreställningar, värderingar och idéer hos betraktare kan påverkas av det som bilderna förmedlar, och vilken makt bildproducenter av bilder på arkitektur har som individer och grupper. LÄS MER

 3. 3. ”Vanliga” kvinnor : en kritisk diskursanalys av den kvinnliga framställningen i kommersiellt syfte

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Wassberg; Eva-Louise Castefelt; [2020]
  Nyckelord :“ordinary” women; consumer culture; market communication; co-creation; traditional portrayal; identification; discourses; ethics.; “vanliga” kvinnor; konsumentkultur; marknadskommunikation; samskapande; traditionell framställning; identifiering; diskurser; etik.;

  Sammanfattning : Advertising and media creates and maintains standardized norms and beauty ideals for how women should look and it is often not realistic or representative of ordinary women. Consumers are now demanding representation of women who differs from the unreachable ideals and show how ordinary women actually look. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga stereotyper i reklam : En undersökning kring vilka sociala, kulturella, politiska och ekonomiska faktorer som har påverkat hur kvinnor framställs i reklam under de senaste hundra åren.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Ekaterina Andersson; [2020]
  Nyckelord :reklam; genus; kvinnorroll; kvinnlig gestalt; genusideologi; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera sociala faktorer och förutsättningar som har påverkat bildandet av könsstereotyper i samhället under de senaste hundra åren. Denna uppsats är baserad på tidigare forskning från forskare och sociologer, liksom genom studier av reklam inom parfym, kosmetik och stil koncept från olika tidsperioder i Vogue magazine. LÄS MER

 5. 5. Ytliga låtsasvänner och reklampelare i ett : En kvalitativ studie om följares uppfattning om influencers och deras samarbeten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Evelina Olsson; [2020]
  Nyckelord :Influencers; Social media; Influencer marketing; Instagram; Qualitativ survey; Influencers; sociala medier; influencer marketing; Instagram; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera vilken relation följare har till influencers, utifrån följarens perspektiv. Studien ämnar även undersöka hur deras publicering av betalda samarbeten på sociala medier bemöts av följarna. LÄS MER