Sökning: "Brantingmonumentet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Brantingmonumentet.

  1. 1. Hövdingen och hans äreminne : En idéhistorisk studie av Brantingmonumentet på Norra Bantorget

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

    Författare :Albin Skog; [2011]
    Nyckelord :Branting; Branting-monument; Carl Eldh; SAP; Tage Erlander; Hjalmar Branting; Branting; Brantingmonumentet; Brantingstaty; Staty; Monument; SAP; Socialdemokraterna; Eldh; Carl Eldh; Norra bantorget; offentlig skulptur; arbetarrörelsekonst; folkrörelsekonst; offentlig konst; hövdingen; Erlander; Tage Erlander; arbetarnas fredsmonument; fredsmonument;

    Sammanfattning : This subject of interest in this paper is the ideas expressed and formulated in the making andinauguration of the Branting-monument at Norra Bantorget in Stockholm. The initiative for a monument honoring the late Social Democratic leader Hjalmar Brantingwas taken at the Swedish Social Democratic Party Congress in 1928. LÄS MER