Sökning: "offentlig konst"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden offentlig konst.

 1. 1. När Ikaros syster mötte sin publik : En skulpturs liv i offentligheten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Martin Blom Lidén; [2020]
  Nyckelord :Respons; betraktare; publik; vandalism; ikonoklasm; offentlig konst; skulptur;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en responshistorisk undersökning av Karin Wards skulptur Ikaros syster och dess möte med sin publik. Syftet är att förstå de starka reaktioner skulpturen väckte. LÄS MER

 2. 2. Offentlig konst och upplevd trygghet : Uppsalas arbete för offentlig konst med fokus på trygghetsskapande i gång- och cykeltunnlar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Ebba Lundell; [2020]
  Nyckelord :samhällsplanering; samhällsgeografi; trygghet; planering; offentlig konst;

  Sammanfattning : Den offentliga konsten har fått ta allt mer plats inom stadsplaneringen och är numera en självklar del av den. I denna undersökning beskrivs varför den offentliga konsten blivit en självklar del i stadsplaneringen och varför den kan bidra till upplevd trygghet. LÄS MER

 3. 3. Konsten som lekplats : en uppsats om lekskulpturens användning, och utformning, i den moderna staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellen Sperr; [2020]
  Nyckelord :lekskulptur; lek; skulptur; offentlig konst; lekmiljö; affordance; design;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen behandlar vilka argument det finns för användandet av lekskulpturer i den moderna staden och för ett resonemang kring dess möjliga gestaltning. En lekskulptur är en skulptur konstruerad med syftet att agera lekredskap och fick ett genomslag i mitten av 1900-talet. LÄS MER

 4. 4. Att minnas och att hedra det förflutna : Minnesmärken och Monument över Finska inbördeskriget 1918

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Thea Wilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :Art history; Finland; Finnish civil war; 1918; memorial; monument; semiotics; reception aesthetic; red guard; white guard; Evert Porila; Jussi Hietanen; Viktor Jansson; public art; Minnesmärke; monument; Finska inbördeskriget; 1918; Konstvetenskap; Finland; semiotik; receptionsestetik; Röda garden; Vita garden; Offentlig konst;

  Sammanfattning : This essay looks at memorials and monuments raised in Finland dedicated to the civil war 1918 from both the red and the white side. The earliest memorials are from 1918 and the newest one from 1964. LÄS MER

 5. 5. Det omättliga ögat

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Bo Ljung; [2020]
  Nyckelord :Larseric Vänerlöf; Den dagen och den sorgen; offentlig konst; tunnelbanekonst; politisk konst; receptionsteori; semiotik; Wolfgang Kemp; Roland Barthes; Peter Gillgren; Bengt Olvång; Våga se; Christer Strömholm; Susan Sontag; On Photography; Hubert Damish; The Origin of Perspective; Kristina Fridh; Japanska rum – om tomhet och föränderlighet i traditionell och nutida japansk arkitektur; fotomontage; dada; genius loci; Fritz Lang; Metropolis; Apocalypse Now; Joseph Conrad; Mörkrets hjärta; Chatarina Dyrssen; filmisk arkitektur; Le Corbusier; Bayeuxtapeten; altarskåp; Hieronymus Bosch; The Garden of earthly Delights; Ebba Grön; Karlaplan; konstvetenskap; Johan Eriksson; Bo Ljung;

  Sammanfattning : This is a master thesis dealing with reception-theoretical aspects of the 96 meter long photomontage by Larseric Vänerlöf, called That day and that grief, situated in Karlaplan metro-station in Stockholm. The text is an extension of the master thesis entitled The Cinematic eye, which I wrote in 2017-2018. LÄS MER