Sökning: "C- södertörns högskola diva"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden C- södertörns högskola diva.

 1. 1. Är vi som Sisyfos? : Vad Camus filosofi om det absurda säger oss om vår mänskliga existens

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Rebecca Schlottau Eckerström; [2020]
  Nyckelord :Camus; the absurd; finitude; indifference; human nature; human condition; discordance; Sisyphus; Camus; det absurda; ändlighet; likgiltighet; mänsklig natur; mänskliga villkor; diskordans; Sisyfos;

  Sammanfattning : This essay is an attempt to understand what Albert Camus philosophy of the absurd entails, using the figure of Sisyphus in The myth of Sisyphus as a reference. We all face the absurd: the discordance that results from the confrontation of the human longing for the absolute with the worlds non-absolute character. LÄS MER

 2. 2. En aning om ett sällsamt universum : En undersökning av C.J.L. Almqvists ”poetiska fuga”

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Caroline Jägerfeld; [2020]
  Nyckelord :Carl Jonas Love Almqvist; the poetic fugue; mathematics; strange loops; animal coeleste; mechanical coeleste; analogy; Douglas Hofstadter; Gödel Escher Bach: an eternal golden braid; non-linear time; Carl Jonas Love Almqvist; epism och dramatism; den poetiska fugan; Tintomara; sällsamma slingor; analogi; isomorfi; matematik; ideotiken; ideotiska metoden; Douglas Hofstadter; Gödel Escher Bach: ett evigt gyllene band;

  Sammanfattning : ABSTRACT And concrete diction Carl Jonas Love Almqvist’s Drottningens juvelsmycke (The Queen's Tiara; 1834) is, along with Amorina, the work primarily associated with the ”poetic fugue” – a concept the author develops in ”Om enheten av epism och dramatism; en aning om den poetiska fugan” (”On the unity of epism and dramatism; a notion of the poetic fugue”; 1821); an essay often considered vague and theoretical by researchers in the field. The meaning of the poetic fugue has been regarded unclear, but mainly considered as some kind of synthesis of epic and dramatic writing. LÄS MER

 3. 3. The State of Needle Exchange Programs in Sweden and Hepatitis C Virus Incidence

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Ramesh Bangah; [2020]
  Nyckelord :Hepatitis C; PWID; Needle Exchange Programs; Harm Reduction;

  Sammanfattning : Hepatitis C virus (HCV) affects up to 45,000 people in Sweden today. Although it is a very treatable disease, the prevalence of HCV is extremely high within the population of people who inject drugs (PWID). This study examines the direct effect of needle exchange programs (NEPs) on HCV rates in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Konsten att vara annorlunda på en marknad som växer med ra(c)ketfart : En kvalitativ studie om att sticka ut inom racketsportbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Pontus Bergander; Niclas Engström; [2020]
  Nyckelord :Brand Equity; Brand Identity; Differentiation; Racketsports; Padel; Competition; Brand Equity; varumärkesidentitet; differentiering; racketsport; padel; konkurrens;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga möjligheter att sticka ut inom racketsportbranschen Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen är uppbyggd av differentiering, Brand Equity och varumärkesidentitet Metod: Kvalitativ tvärsnittsdesign som utgår från en deduktiv ansats Empiri: Empirin är insamlad genom semistrukturerade intervjuer med en respondent från utvalda padelcenter Slutsats: Slutsatser som studien kommit fram till är att företag inom racketsportbranschen kan använda sig av speciella event där de erbjuder padel specifikt för kvinnor, erbjuda ett område som ger utrymmer för konversationer och umgänge, erbjuda gratis lånerack, erbjuda padelbanor både utomhus och inomhus, erbjuda klimatsmarta lösningar för anläggningen och konsumenter, anlägga en padelbana vid en visuellt tilltalande plats samt använda en känd person för att öka kännedomen kring varumärket .. LÄS MER

 5. 5. Puzzle, åsnan i lejonskinnet : En analys av den litterära åsnan i C. S. Lewis The Last Battle

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Notter Michaela; [2019]
  Nyckelord :Åsna; Narnia; Aisopos fabler; djur-studier;

  Sammanfattning : Puzzle, the donkey in the lion’s skin, an analysis of the literary donkey in C. S. Lewis’s The Last Battle. This paper intends to examine the portrayal of donkeys in western literature by a close reading of the donkey Puzzle in C. LÄS MER