Sökning: "Resekataloger"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Resekataloger.

 1. 1. Resekatalogens historia : En kvalitativ undersökning om hur svenska researrangörer jobbat med målgrupper och hur de framställt manligt och kvinnligt.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Olovsson Helena; Öman Sebastian; [2017]
  Nyckelord :Charter; Gender; Target groups; Tourism brochures; Charter; Genus; Målgrupper; Resekataloger;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to conduct a historical survey of two swedish tour operators and how they arrange a charter destination for different target groups. The purpose is also to review the material from a gender perspective, starting in the 1950s up until today. LÄS MER

 2. 2. "Blont och vanligt liksom" : En kvalitativ studie om hur genus, ålder och etnicitet kommer till uttryck inom resereklam.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emelie Steen; [2011]
  Nyckelord :Sociologi; resereklam; genus; etnicitet; Goffman; symbolisk interaktionism; bildanalys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur normer om etnicitet, ålder och genus tar sig i uttryck i processen bakom resereklam och i den färdiga reklamen hos några av de största researrangörerna i Sverige. Studien är kvalitativ och materialet bygger på intervjuer som genomförts med marknadsansvariga och reklammakare hos de tre största researrangörerna i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Tar normerna någonsin semester? : Genus, heteronormativitet och "vithet" i resekataloger

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Anna Månsson; Katarina Andersson Lama; [2010]
  Nyckelord :turism; resekataloger; genus; heteronormativitet; queer; vithet; Apollo; Fritidsresor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gudruns resa : en visuell diskursanalytisk studie

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Lena Richert; [2010]
  Nyckelord :Gudrun Sjödén; Kilroy travels; Bildanalys; Visuell retorik; Bildkommunikation; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna studie jämför det visuella materialet från Gudrun Sjödéns klädkataloger med Kilroys resekataloger. Huvudfrågan i undersökningen är vilka olika diskurser somhittas i de utvalda texterna från Gudrun Sjödéns klädkataloger och Kilroy travels resekataloger och hur dessa hittade diskurser opererar. LÄS MER

 5. 5. Är charterbranschen redo att möta 40-talisterna?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aleksandar Zec; Jenny Nordell; Jessica Olsson; [2005]
  Nyckelord :40-talister; äldre konsumenter; marknadskommunikation; charterbranschen; segmentering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att genom teoristudier och empiriska under-sökningar skapa en ökad förståelse för varför marknadskommunikation till mogna konsumenter och i synnerhet 40-talister är viktigt samt belysa hur man ska kommunicera med målgruppen för att nå den framgångsrikt. För att bättre kunna åskådliggöra hur man applicerar teorierna på verkligheten, och hur marknadskommunikationen ser ut idag, har vi valt att utgå från en bransch, charterbranschen, och en begränsad åldersgrupp, 40-talisterna. LÄS MER