Sökning: "similes"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet similes.

 1. 1. The use of semiotics and pragmatics in printed advertisements : How consumers make sense of advertisements in relation to established theories

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Månsson; [2018]
  Nyckelord :Advertisement; Advertising; Printed Advertisements; Semiotics; Pragmatics; Swedish Women;

  Sammanfattning : This essay is a study which is intended to explore how a well-known makeup company, M.A.C., uses semiotics and pragmatics in their advertisements and how the consumer’s reaction corresponds with what is proposed in the theories. LÄS MER

 2. 2. "Men du ser ju inte ut att ha ont" : En studie om hur berättartekniska och retoriska grepp kan öka förståelsen hos unga anhöriga för hur det är att leva med fibromyalgi.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Alexandra Holm; [2018]
  Nyckelord :information design; narrative; rhetoric; multimodality; fibromyalgia; metaphors; similes; informationsdesign; berättarteknik; retorik; fibromyalgi; textdesign; multimodalitet; metafor; liknelser; berättelse;

  Sammanfattning : Unga personer som lider av den kroniska sjukdomen fibromyalgi upplever att jämnåriga anhöriga ofta har svårt att förstå vad sjukdomen innebär och hur den påverkar vardagen för den som har det. I detta examensarbete i Informationsdesign undersöks hur berättartekniska och retoriska grepp kan användas i text och bild för att öka förståelsen för hur det är att leva med fibromyalgi. LÄS MER

 3. 3. Att levandegöra historien : En studie om berättarteknik i historisk utställningstext

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Siiri Laitinen; [2018]
  Nyckelord :Information design; text design; exhibition text; narrative; narration techniques; Informationsdesign; textdesign; utställningstext; narrativ; berättarteknik; berättartekniska grepp;

  Sammanfattning : Tidigare forskning tyder på att det kan vara svårt att få besökare att ta del av utställningstexter. Studien ifråga undersöker därför hur berättartekniska grepp kan användas för att skapa läsvärda utställningstexter. LÄS MER

 4. 4. The use of Similes in Charlotte Brontë’s Novel Jane Eyre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Marie Reimer; [2018]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Figurative language can be approached in several ways. This essay examines the use of similes in Charlotte Brontë’s Jane Eyre. All similes in the novel were collected and divided into categories based on the vehicle used. LÄS MER

 5. 5. They all have one thing in common: the language feels unnatural : A comparison of the narrative perspective in ​Stim​ and TheCurious Incident of the Dog in the Nighttime

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Rebecka Sundell; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay will look at the narrative perspective in two novels telling the story of a young boywith Autism Spectrum Disorder. In my comparison of the two stories, I will look at similarsituations in both plots and attempt to discover differences in effect in the narratives. LÄS MER