Sökning: "medie- och kommunikationsvetenskap kandidatuppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden medie- och kommunikationsvetenskap kandidatuppsats.

 1. 1. BankID - ett verktyg för frihet eller förtryck? En studie om det digitala utanförskapet som effekt av arbetet för digital inkludering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Julia Lindkvist; Åsa Hermansson; [2023]
  Nyckelord :BankID; cyberutopism; digital identitet; digital inkludering; digitalisering; digital klyfta; digitalt samhälle; digitalt utanförskap; e-legitimation; konsumtionssamhället; marginaliserade grupper; Social Sciences;

  Sammanfattning : I det moderna samhället fungerar digital delaktighet som en social symbol eftersom digital teknik uppfattas som magisk, och därför strävar beslutsfattare efter att se till att alla kan dra nytta av digitaliseringens fördelar. I Sverige används det vedertagna begreppet digital inkludering för att samtliga medborgare ska bli en del av det digitala samhället och för att överbrygga den digitala klyfta som uppstått i takt med den accelererande digitaliseringen. LÄS MER

 2. 2. Myten om världens svenskaste spelbolag : en kandidatuppsats om Svenska Spels kommunikationsarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fanndis Hermannsdottir; Mikael Lidgard; [2019]
  Nyckelord :medborgare; konsument; myter; dagdrömmande; retorik; spelbolag; Svenska Spel; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vad: Kandidatuppsats HT 2018. Lunds universitet, institutionen för Kommunikation och Medier. LÄS MER

 3. 3. KOMMUNIKATION, MEDIER OCH ÖVERVIKTIGA BARN Ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv på övervikt och fetma hos barn i Västra Götalandsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Annie Croona; [2017-03-23]
  Nyckelord :Nyckelord: Hälsokommunikation; Barnfetma; Digitalisering; Medievanor; Informationssamhälle; Folkhälsa; Västra Götalandsregionen;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: Kandidatuppsats, 15 hp Program och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: Ht 2016 Handledare: Marie Grusell Kursansvarig: Malin Svenningsson Sidantal: 59 exkl. försättsblad och bilagor Antal ord: 18904 Nyckelord: Hälsokommunikation, Barnfetma, Digitalisering, Medievanor, Informationssamhälle, Folkhälsa, Västra Götalandsregionen, Syfte: Syftet med undersökningen är att studera hur föräldrar och barn inom Västra Götalandsregionen uppfattar och förhåller sig till kommunikation kring övervikt/fetma hos barn, och att placera målgruppens medieanvändning och digitala livsstil i en (o)hälsokontext. LÄS MER

 4. 4. Synlighetens gränser : om ideal och intrycksstyrning på LinkedIn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Magdalena Svensson; [2017]
  Nyckelord :intrycksstyrning; självframställning; LinkedIn; personligt varumärke; kontextkollaps; kuratering; Social Sciences;

  Sammanfattning : ”Synlighetens gränser – om ideal och intrycksstyrning på LinkedIn” är en kandidatuppsats författad av Magdalena Svensson vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds Universitet. Fallstudiens syfte är att undersöka vilka motiv som finns bakom LinkedIn-användning och hur samtida attityder kommer till uttryck i enskilda individers beskrivning av sig själva. LÄS MER

 5. 5. Alla vägar leder till samma kommunikationsplan : - En kandidatuppsats om den strategiska kommunikationsplanen i offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Eva Eriksson; Madeleine Jenderman; [2017]
  Nyckelord :institutionalisering; kommunikationsplan; offentlig sektor; strategisk kommunikation; normer.;

  Sammanfattning : Problem och syfte:
Syftet med studien är att undersöka om normer och förväntningar för hur en kommunikationsplan bör vara uppbyggd, i både begrepp och struktur, förekommer i svenska kommuners övergripande kommunikationsdokument. Det här syftet finns för att urskilja huruvida institutionalisering förekommer i kommunernas material, eller om kommuners olika förutsättningar skapar olika situationsanpassade kommunikationsplaner. LÄS MER