Sökning: "Camilla Bejholt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Bejholt.

  1. 1. Hur ser skolans beredskap ut vid olycksfall?

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

    Författare :Camilla Bejholt; Jenny Valtanen; [2007]
    Nyckelord :Beredskapsplan; Förordningar; Olycksfall; Första hjälpen; Lagar; Föreskrifter;

    Sammanfattning : Under vår utbildning vid Lärarhögskolan i Stockholm har vi uppmärksammat att vi saknar kunskap om arbetsmiljöarbete samt skolans ansvar inom området. Vi blev intresserade av beredskapsplaner vid olycksfall under vår instruktörsutbildning i Hjärt- och lungräddning, HLR som ingick i kursen Idrott, fritidskultur och hälsa vid Lärarhögskolan i Stockholm. LÄS MER