Sökning: "Caroline Ragnarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Ragnarsson.

  1. 1. Postoperativ smärta och illamående vid behandling med Dolcontin/Depolan/Morfin och Oxycontin/Oxynorm : En jämförande studie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Anna Nordin; Caroline Ragnarsson; [2012]
    Nyckelord :Postoperative nausea; postoperative pain; analgesics; orthopedic; Postoperativt illamående; postoperativ smärta; smärtstillande läkemedel; ortopedi;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att jämföra graden av smärta och illamående hos två patientgrupper inom ortopedi som smärtlindrades med tablett Dolcontin/Depolan/Morfin eller tablett Oxycontin/Oxynorm postoperativt dag 0, 1 och 2. Syftet var även att undersöka vilka riskfaktorer enligt Apfel Risk Score som kan påverka grad av illamående samt att undersöka om en korrelation fanns mellan preoperativ information och incidensen av postoperativt illamående och kräkning (PONV). LÄS MER