Sökning: "Anna Nordin"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Anna Nordin.

 1. 1. Specialpedagogiskt arbete för elever med läs- och skrivsvårigheter vid övergång till gymnasieskolan

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malena Nordin; Anna Stadelmann Berglund; [2018]
  Nyckelord :gymnasieskola; inkludering; läs- och skrivsvårigheter; sociokulturellt perspektiv; specialpedagogik; övergångar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få syn på vilka rutiner som fanns vid övergången mellan grundskola och gymnasieskola för elever med läs- och skrivsvårigheter. Utöver det ville vi synliggöra hur det praktiska arbetet med dessa elever såg ut för specialpedagog/ speciallärare. Detta belyste vi utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors erfarenheter av delegering för kompressionslindningi hemsjukvården

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Ahnstedt; Lina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Home Health Care; District Nurse; Delegation; Safe care; Compression Therapy; Hemsjukvård; distriktssköterska; delegering; säker vård; kompressionslinding;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel:                                  Distriktsköterskors erfarenheter av delegering för kompressionslindning i hemsjukvården Fakultet:                             Hälsa, natur- och teknikvetenskap Kurs:                                  OMA 312. Examensarbete i omvårdnad 15hp Författare:                           Malin Ahnstedt och Lina Nilsson Handledare:                        Anna Nordin Examinerande lärare:          Maria Harder Examinator:                        Birgitta Bisholt Sidor:                                  31 Datum för examination:     oktober 2018 Svenska nyckelord:             Hemsjukvård, distriktssköterska, delegering, säker vård, kompressionslindning   Bakgrund: Hemsjukvården idag innebär alltmer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser vilket ställer höga krav på distriktssköterskans kunskap och ledarskap. LÄS MER

 3. 3. Hälso- och sjukvårdspersonals upplevelser av att bemöta personer med münchausens syndrom : litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Nordin; [2017]
  Nyckelord :Münchausen syndrome; Factitious disorder; Responding; Health professional perspectives; Experiences; Münchausen syndrom; Factitious disorder; Bemötande; Hälso- och sjukvårdspersonal perspektiv; Upplevelser;

  Sammanfattning : The number of visits in health care increases every year. It leads to higher standards of health care professionals the skills to be able to prioritize and distinguish those who are most in need of medical care. And requires ability to take a professional approach. LÄS MER

 4. 4. Barns möjligheter i ateljén : -En fallstudie om förskolebarns möjligheter till kreativt skapande i ateljémiljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD; Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Jennifer Madsen; Anna Rosengren; [2016]
  Nyckelord :förskola; skapande; ateljé; pedagogik; medutforskande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa kunskap om barns möjligheter till estetiska uttrycksformer i ateljémiljöer. För att kunna besvara detta har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 5. 5. Relation, profession och organisation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Klarin; [2016]
  Nyckelord :bemötande; inkludering; interaktionistisk teori; relation; relationssvårigheter;

  Sammanfattning : Abstrakt Klarin, Anna (2016): Relation, profession och organisation- En studie om elever i relationssvårigheter. Specialpedagogik, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. LÄS MER