Sökning: "Sedering"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade ordet Sedering.

 1. 1. Patientens upplevelser i samband med DT kolografi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christina Dundee; Kristina Gelander; [2021-06-08]
  Nyckelord :Röntgensjuksköterska; koloncancer; DT kolografi; smärta; oro; ångest; peri-radiografiska processen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Koloncancer som är den tredje dödligaste cancern i Sverige och diagnostiseras i regel med koloskopi. Koloncancer kan även undersökas genom datortomografi (DT kolografi), något som patienter generellt föredrar eftersom undersökningen är icke-invasiv samtidigt som tarmens insida avbildas. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att inte kunna kommunicera verbalt vid mekanisk ventilation – En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Gabriella Helldin; Olivia Otter; [2021-05-10]
  Nyckelord :upplevelser; mekanisk ventilation; icke-verbal kommunikation; intensivvård;

  Sammanfattning : Background: Mechanical ventilation is a common treatment in intensive care and can be lifesaving. It is common that patients during the treatment receive sedation to provide comfort. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att vara mekaniskt ventilerade och/eller sederade på IVA : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Maja Ekstam; Ellen Spångberg; [2021]
  Nyckelord :Sedation; mechanical ventilation; intensive care and experiences.;

  Sammanfattning : Background: Mechanical ventilation and sedation are common in intensive care and can be stressful for the patient as many experience physical and mental complications such as delirium. Nurses in intensive care play an important role in assessing the need for pain relief and sedation. LÄS MER

 4. 4. Etablering av ett sederingsprotokoll för optisk koherenstomografi (OCT) på hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Albin Hilmersson; [2021]
  Nyckelord :sedering; medetomidin; ketamin; butorfanol; Zoletil; sederingsprotokoll; OCT; Optisk koherenstomografi;

  Sammanfattning : Under 90-talet utvecklades en ny teknik för ögonundersökning, kallad optisk koherenstomografi (OCT). Tekniken kan åskådliggöra delar av ögat vilka tidigare enbart kunnat ses histologiskt. OCTtekniken har inom humanvården etablerats som en rutinmässig undersökning som utförs av oftalmologer i diagnostiskt syfte. LÄS MER

 5. 5. Att vara närstående till någon som får palliativ sedering : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Ellen Pond; Emma Grönberg; [2021]
  Nyckelord :palliative sedation; relatives; experiences; palliativ sedering; närstående; upplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Patienter i livets slutskede som upplever outhärdliga symtom kan få palliativ sedering. Sjuksköterskor har en viktig roll när palliativ sedering tillämpas. De har ansvar för att stötta och företräda både patient och närstående. Det finns en brist på forskning om närståendes upplevelser av palliativ sedering. LÄS MER