Sökning: "Cecilia Ekstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cecilia Ekstedt.

 1. 1. EXISTENTIELL OMVÅRDNAD En litteraturöversikt om att våga se hela människan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Sylvén; Cecilia Ekstedt; [2021-06-29]
  Nyckelord :Existential care; spiritual care; existential need; spiritual need; patent centred care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan ska se till patientens fysiska, psykiska, sociala och existentielladimension enligt ett holistiskt förhållningssätt med hjälp av personcentrering. Denexistentiella dimensionen uppmärksammas inom den palliativa vården men sällan i denkurativa vården. LÄS MER

 2. 2. UNGA LAGÖVERTRÄDARE I RÄTTSPROCESSEN UR INDIVIDENS PERSPEKTIV

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Cecilia Ekstedt; [2015]
  Nyckelord :Individegenskaper; Multiproblematik; Rättegång; Rättsprocessen; Unga lagöverträdare; Ungdomsbrottslighet; Åtalad;

  Sammanfattning : Varje år döms ungefär 5000 ungdomar mellan 15-17 år i svenska domstolar. Rättsprocessen är skapad utifrån ett vuxet perspektiv och är svårbegriplig, inte minst för de unga lagöverträdarna. Ungdomars ärenden hanteras annorlunda än vuxnas. LÄS MER