Sökning: "existential need"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden existential need.

 1. 1. EXISTENTIELL OMVÅRDNAD En litteraturöversikt om att våga se hela människan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Sylvén; Cecilia Ekstedt; [2021-06-29]
  Nyckelord :Existential care; spiritual care; existential need; spiritual need; patent centred care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan ska se till patientens fysiska, psykiska, sociala och existentielladimension enligt ett holistiskt förhållningssätt med hjälp av personcentrering. Denexistentiella dimensionen uppmärksammas inom den palliativa vården men sällan i denkurativa vården. LÄS MER

 2. 2. About Time – An Examination of the Threats Posed by Climate Change and the Protection of Individuals Against Them Offered by the European Convention of Human Rights

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Edvin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Public international law; ECHR; human rights; climate change; risk; State responsibility; Environmental law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Anthropogenically caused climate change is now considered a reality. Recent climate scientific insights regarding climate-related risks, e.g. heat-waves, floods, droughts etc. LÄS MER

 3. 3. Gymnasielagen - en möjlighet kantad av hinder : En kritisk diskursanalys av propositionen till den nya Gymnasielagen

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ida Söderin; [2021]
  Nyckelord :Unaccompanied minors; unaccompanied young people; Upper Secondary School Act; human rights; discource; securitization; existential threat; ensamkommande barn; ensamkommande unga; Gymnasielagen; mänskliga rättigheter; diskurs; säkerhetisering; existentiellt hot;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to perform a critical discourse analysis on the upper secondary school act aiming to map which discourses that are being reproduced concerning unaccompanied youths, as well as the motivation behind the creation of the law. Furthermore, the purpose is to investigate the consequences of the discourses produced for unaccompanied youths’ rights claims. LÄS MER

 4. 4. Persisting Change - Why do programmes addressing behaviour change fail to create long-term change for sustainable consumption

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Dushyant Manchandia; [2021]
  Nyckelord :sustainable consumption; behaviour change; durable; persisting; COM-B; Social Sciences;

  Sammanfattning : As we grapple with the existential threat of global climate change and biodiversity collapse, there is a growing recognition to address the ever-growing levels of consumption. There is an urgent need to clamp down on the excessive levels of lifestyle emissions fuelled by individuals in the developed world along with the growing middle class in the developing parts for us to have any chances of having a just transition to a carbon-neutral future. LÄS MER

 5. 5. Jedna si jedina : En kvalitativ intervjustudie om kollektiv bosniakisk identitet, antagonism och skolgång i Sverige efter de jugoslaviska krigen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Andersson; [2021]
  Nyckelord :Bosnia Herzegovina; Yugoslavia; use of history; collective memory; collective identity; Sweden; second generation immigrants; antagonism; Bosnien Hercegovina; Jugoslavien; historiebruk; kollektivt minne; kollektiv identitet; Sverige; andra generationens invandrare; antagonism;

  Sammanfattning : This study is a qualitative interview study that examines antagonism, identity and collective memory among second generation immigrants from Bosnia & Herzegovina. The study is based on an existential history use-perspective and social constructivist socialization theory. LÄS MER