Sökning: "spiritual care"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden spiritual care.

 1. 1. EXISTENTIELL OMVÅRDNAD En litteraturöversikt om att våga se hela människan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Sylvén; Cecilia Ekstedt; [2021-06-29]
  Nyckelord :Existential care; spiritual care; existential need; spiritual need; patent centred care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan ska se till patientens fysiska, psykiska, sociala och existentielladimension enligt ett holistiskt förhållningssätt med hjälp av personcentrering. Denexistentiella dimensionen uppmärksammas inom den palliativa vården men sällan i denkurativa vården. LÄS MER

 2. 2. Livskvalitet hos patienter med cancersjukdom i palliativ vård : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Diana Harbi; Moa Manninen; [2021]
  Nyckelord :Palliative care; patients with cancer; quality of life; end of life; Palliativ vård; patienter med cancersjukdom; livskvalitet; livets slut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Syftet med palliativ vård i livets slut är att lindra symtom och främja livskvalitet. Flera studier har visat brist på kunskap, färdighet och erfarenhet hos sjuksköterskor inom vård i livets slut. LÄS MER

 3. 3. Att leva nära döden : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Emma Jarnevid; Amanda Karlsson; Kajsa Rinnegård; [2021]
  Nyckelord :End of life; life world; patient experience; symptom control; Livets slutskede; livsvärld; patientperspektiv; symtomkontroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livets slutskede är en del i den palliativa vården som syftar främst till att lindra patientens besvärliga symtom och göra livet så hanterbart som möjligt inför döden. Genom en djupare förståelse av hur det är att befinna sig i livets sista tid kan omvårdnaden anpassas därefter. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av palliativ omvårdnad i livets slut. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Felicia Persson; Emilia Henriksson; [2021]
  Nyckelord :Dignity; nursing; palliative care; patient perspective; quality of life; Livskvalitet; omvårdnad; palliativ vård; patientperspektiv värdighet;

  Sammanfattning : Henriksson, E & Persson, F. Patienters upplevelser av palliativ omvårdnad i livets slut. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskor upplevelser av palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Bibi Aisha; Jelwa Basim; [2021]
  Nyckelord :Communication; Experiences; Nurses perspectives; Palliative care; Patients; Sjuksköterskor upplevelser; palliative vård; kommunikation; patienter.;

  Sammanfattning : Bakgrund Sjuksköterskor vårdar patienter dygnet runt och skapar relationer både med patienter samt närstående. Att bedriva god vård kräver för det första professionell och yrkesspecifik kunskap i form av ämneskunskaper, personliga färdigheter, värderingar och etik. LÄS MER