Sökning: "patent centred care"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden patent centred care.

 1. 1. EXISTENTIELL OMVÅRDNAD En litteraturöversikt om att våga se hela människan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Sylvén; Cecilia Ekstedt; [2021-06-29]
  Nyckelord :Existential care; spiritual care; existential need; spiritual need; patent centred care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan ska se till patientens fysiska, psykiska, sociala och existentielladimension enligt ett holistiskt förhållningssätt med hjälp av personcentrering. Denexistentiella dimensionen uppmärksammas inom den palliativa vården men sällan i denkurativa vården. LÄS MER

 2. 2. Egenvårdsutbildning till personer med typ 2 diabetes- En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Kanyau Latif; [2018]
  Nyckelord :Diabetes self-management; district nurses field of competence; self-care education; person centred care; type 2 diabetes.; Diabetesegenvård; distriktssköterskors kompetensområde; egenvårdsutbildning; personcentrerat vård; typ 2 diabetes.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en kronisk sjukdom och drabbar allt fler i världen. Distriktssköterskan på vårdcentralerna i Sverige har en betydande uppgift att vägleda patienter med typ 2 diabetes genom att erbjuda egenvårdsutbildning för att patienten själv ska klara av att hantera sjukdomen. LÄS MER