Sökning: "Christina Drottman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Drottman.

  1. 1. Inte bara en vanlig syförening. Fem Centerkvinnors vardagsverklighet utifrån ett kunskapssociologiskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Christina Drottman; Maria Holmberg; [2004]
    Nyckelord :Kunsakpssociologi; Centerkvinnor;

    Sammanfattning : Sammanfattning En fältstudie genomförd av samma författare som till denna studie, med syfte att kartlägga de olika politiska partierna som representeras i Karlskrona kommuns kommunfullmäktige var början till denna uppsats. Det var i den det uppmärksammades att Centerkvinnorna har en hög mötesfrekvens och inte samma fallande medlemsutveckling som Centerpartiet. LÄS MER