Sökning: "grodor"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet grodor.

 1. 1. Analyzing Factors Influencing Reproductive Success of the Mountain Chicken : Nordens Ark Captive Breeding Program

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Chad Donaldson; [2019]
  Nyckelord :frog; frogs; mountain chicken; mountain chicken frog; leptodactylus; fallax; herpetology; amphibian; amphibians; multiple linear regression; statistical analysis; Nordens Ark; captive breeding; zoo; zoology; conservation; endangered species; grodor; groda; kycklinggroda; Nordens Ark; amfibier; zoologi; herpetologi; analys; hotade arter; bevarande; avel;

  Sammanfattning : Amphibians globally are declining with roughly a third facing extinction due primarily to threats linked to human impacts. One way in which this is being combated is by captive breeding programs. LÄS MER

 2. 2. Ekologisk påverkan och förvaltning av en invasiv art – den amerikanska minken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Michelle Entesarian; [2019]
  Nyckelord :mink; neovision; ekologi; invasiv; artrikedom; förvaltning; strategier; fångredskap;

  Sammanfattning : Den Amerikanska minken (Neovison vison) är troligen främst känd för att vara ett djur som föds upp inom pälsindustrin för dess eftertraktade skinn, men minken har även en roll i ekosystemet. När minken befinner sig utanför sitt hemland utgör den däremot ett hot mot ett flertal arter, vilket är viktigt att ta hänsyn till för att bevara den biologiska mångfalden. LÄS MER

 3. 3. Embryonal utveckling hos grodor med dygnsgrader som förklarande faktor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Pontus Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Rana temporaria; vanlig groda; dygnsgrader; embryonal utveckling; temperatur; bastemperatur;

  Sammanfattning : Dygnsgrader (ºD) används för att förklara den fysiologiska tiden som krävs för att uppnå olika livsstadier. Det används för fisk för att förklara den embryonala utvecklingen, växter för att uppnå t.ex. blomning och för insekter för att förklara kläckningsmönster. LÄS MER

 4. 4. Stigande havsnivåers påverkan på hotade groddjur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Linn Andersson; [2017]
  Nyckelord :havsnivåhöjning; klimatförändringar; kustnära habitat; groddjur; bevarandearbete; naturvård; GIS; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Climate change and biodiversity loss are two of the major challenges of our time, and are strongly interconnected. Sea level rise is a consequence of these and a significant threat to global coastal habitats. LÄS MER

 5. 5. Uppföljning av våtmarksplan för Gantofta Naturreservat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Clara Jonsson; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Den svenska våtmarksarealen har minskat under de senaste 150-200 åren, i takt med förändringar i jordbruket. Som resultat har problem med övergödning ökat och habitat för ovanliga djur- och växtarter försvunnit. LÄS MER