Sökning: "Centerkvinnor"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Centerkvinnor.

 1. 1. Högerfeminism : En diskursteoretisk analys

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Klara Andersson; [2012]
  Nyckelord :Ethnology; discourse theory; feminism; liberal feminism; right wing feminism; equality; etnologi; diskursteori; feminism; liberalfeminism; högerfeminism; jämställdhet;

  Sammanfattning : The goal of this essay is to analyse how women belonging to a right wing political discourse talk about feminism and equality. This analysis will be used to determine if right wing feminism exists. The analysis is based on Laclau and Mouffe´s  discourse theory as the primary base. LÄS MER

 2. 2. Inte bara en vanlig syförening. Fem Centerkvinnors vardagsverklighet utifrån ett kunskapssociologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Christina Drottman; Maria Holmberg; [2004]
  Nyckelord :Kunsakpssociologi; Centerkvinnor;

  Sammanfattning : Sammanfattning En fältstudie genomförd av samma författare som till denna studie, med syfte att kartlägga de olika politiska partierna som representeras i Karlskrona kommuns kommunfullmäktige var början till denna uppsats. Det var i den det uppmärksammades att Centerkvinnorna har en hög mötesfrekvens och inte samma fallande medlemsutveckling som Centerpartiet. LÄS MER