Sökning: "City networks"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade orden City networks.

 1. 1. Exploring metropolitan governance in the Öresund Region

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Roger Barres; [2021]
  Nyckelord :metropolitan area; city-region; metropolitan governance; urban politics; cross-border metropolitan region; democratic governance; Öresund region;

  Sammanfattning : For the first time in history, more people in the world live in urban areas than in rural areas. Almost half of this world urban population now live in metropolitan areas, which are becoming central spaces of world economic and social activity, and where major global challenges happen and should be tackled. LÄS MER

 2. 2. M-MIMO Map Based Positioning in Wireless Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zitong Xu; [2021]
  Nyckelord :Massive MIMO; Positioning; AoA; Wireless Networks; MATLAB; Massiv MIMO; Positionering; AoA; Trådlösa Nätverk; MATLAB;

  Sammanfattning : The next generation 5G systems has attracted more and more attention to the rapid development of information and communication technology (ICT). Positioning is an important research area in 5G mobile networks, especially in M-MIMO wireless networks. LÄS MER

 3. 3. “TOALETTKLOTTERGUDARNA BOR PÅ LÅNGEN” Toalettklottrets betydelse för identitet och atmosfär på Andra Långgatan i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Hanna Grönberg; Malin von Schoting; [2020-11-18]
  Nyckelord :graffiti; identity; latrinalia; public toilet; urban studies;

  Sammanfattning : Cities are made out of complex networks of individuals, cultural phenomena, places and contesting discourses. This essay aims to nuance one of these cultural phenomena; toilet graffiti and try to determine which function(-s) toilet graffiti plays on the contemporary urban stage. LÄS MER

 4. 4. BIAS - A Unity Asset for Procedurally Generating Cities

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Alma Eriksson; David Hultsten; David Hall; William Johnsson; Ludwig Hultqvist; Ludvig Liljeqvist; [2020-10-30]
  Nyckelord :procedural content generation; PCG; video game development; 3D cities; unity; terrain generation; city generation;

  Sammanfattning : Procedural content generation, or PCG, is a method of algorithmically generating,for instance, video game content with a limited amount of user input. The purposeof this project is to explore how PCG may be used in game development to makethe process of creating game assets less time consuming. LÄS MER

 5. 5. Vardagslivet i skuggan av den moderniserade staden: En fallstudie av ett förflyttningsprojekt i Colombo

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Kristoffer Skill; Malin Wickström; [2020]
  Nyckelord :Modernization; Neoliberalism; Displacement; Social control; Social space; Informality;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en fallstudie som berör ett förflyttningsprojekt av invånare i informella bosättningar, allmänt känt som slumområden, i Sri Lankas kommersiella huvudstad Colombo. FN:s hållbarhetsmål för Agenda 2030 belyser utvecklingen av den informella bostadssektorn som ett problem i flera utvecklingsländer, däribland Sri Lanka. LÄS MER