Sökning: "Corinna Hagmayer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Corinna Hagmayer.

  1. 1. Cirkulärt mode : En studie av cirkulär ekonomi i modebranschen

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kultur och estetik

    Författare :Corinna Hagmayer; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna studie avser att belysa hur modebranschen har förändrats i förhållande till nya krav på en cirkulär ekonomi. Detta görs genom studera hur olika aktörer med betydelse för utvecklingen i modebranschen ser på förändringen om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. LÄS MER