Sökning: "it tandvård"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden it tandvård.

 1. 1. OraStripdx : ett tioldetektionstest vid parodontal sjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Nadja Rahunen; Sofia Thelander; [2021]
  Nyckelord :andedräkt; FAS; hund; gingivit; munhälsa; plack; positiv förstärkning; tandborstning; tandsten; tiol;

  Sammanfattning : Den vanligaste sjukdomen hos hund som ses på klinik är parodontal sjukdom, cirka 85 % av hundar över tre år är drabbade. Ett tidigt stadium av parodontal sjukdom, gingivit, kan oftast reverseras med hjälp av tandborstning och korrekt tandvård. LÄS MER

 2. 2. Övervikt och parodontit hos hund : en enkätundersökning kring hundägarens kunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sara Wolf; [2021]
  Nyckelord :djurägarkunskap; fetma; hund; livslängd; livskvalité; tandlossning; tandsjukdom; viktblidhet;

  Sammanfattning : Till de vanligaste vardagsskadorna hos hund hör övervikt och parodontit och studier visar att veterinärbesök för dessa sjukdomar har ökat. Syftet med föreliggande studie var att beskriva delar av det vetenskapliga kunskapsläget gällande övervikt och parodontit hos hund samt via en enkätstudie undersöka svenska hundägares kunskaper kring dessa sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan Lean och arbetstillfredsställelse i Folktandvården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mihret Brdar; Sara Söderlind; [2020]
  Nyckelord :Lean; Arbetstillfredsställelse; Tandvård; Hälso- och sjukvård; Value Stream Mapping; Standardiserat arbetssätt; 5S och Visuell styrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Trycket har ökat på Folktandvården under de senare åren på grund av en befolkningstillväxt vilket resulterar i en ökad arbetsbelastning för personalen och vårdköerna. Samtidigt rapporterar nästintill samtliga regioner en brist på tandläkare. LÄS MER

 4. 4. Profylaktisk tandvård och tandproblem hos katter : en enkätstudie om kattägares kunskap samt djurklinikernas informationsförmedling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Louise Axelsson Puurtinen; Kristin Oskarsson; [2020]
  Nyckelord :katt; profylaktisk tandvård; tandproblem; informationsförmedling; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Parodontala sjukdomar och tandproblem är vanligt förekommande hos katter. Gingivit och tandresorption är exempel på sådana sjukdomar. För att undvika att tandproblem uppstår är det av stor vikt att utföra regelbunden profylaktisk tandvård. Detta i form av exempelvis tandborstning eller nyttjande av tandfoder. LÄS MER

 5. 5. Empatiskt bemötande och stress och återhämtning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Maria Persson; [2020]
  Nyckelord :Empathy; stress; empathic treatment; dental care; care; nursing; psychology; Empati; stress; bemötande; tandvård; vård; omvårdnad; psykologi;

  Sammanfattning : Empati är en viktig del av bemötande inom människovårdande yrken som tandvård och vård. Det finns teorier om att stress påverkar empati negativt genom att det bland annat leder till håglöshet och ökad cynism samt att återhämtning kan minska stress vilket indirekt kan påverka empatisk förmåga i bemötandet i positiv riktning. LÄS MER