Sökning: "Cost-benefit analys"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Cost-benefit analys.

 1. 1. En samhällsekonomisk analys av den nya E20 mellan Bälinge och Vårgårda

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andreia Zacarias; [2019-03-19]
  Nyckelord :Cost-benefit analys; CBA; Samhällsekonomisk lönsamhet; Effektivitet; Välfärd; E20;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Det är viktigt att välfärden som erbjuds är av bra kvalitet. Det är genom olika projekt som välfärden kan förbättras. Därmed är det viktigt att resursfördelningen sker på rätt sätt för att rätt projekt ska kunna investeras i. Projekten som godkänns ska främja både individer och samhälle. LÄS MER

 2. 2. CBA of environmental projects within hydropower

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Sarah Hagman; Julia Lindberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hydropower is a fundamental pillar in the Swedish energy system and accounts for a large part of the Swedish electricity production. The regulation power is also essential for balancing the grid load. LÄS MER

 3. 3. A cost-benefit analysis of the extension of the Stockholm subway system Akalla-Barkarby

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emelie Lindström; [2018]
  Nyckelord :cost-benefit analysis; transportation; infrastructure; subway; social sustainability;

  Sammanfattning : The construction of the new subway extension between Akalla and Barkarby is a project that is already contracted upon and will be completed in 2025. Current studies on this subway extension shows that it is not profitable from a socioeconomic viewpoint but still the project is continued with which makes it an interesting study area. LÄS MER

 4. 4. EX POST COST-BENEFIT ANALYS : En studie om metodik för att utföra efterkalkyler utifrån exempel från Trafikverket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Ex post; CBA; Swedish Transport Administration; Transport; Infrastructure; Ex post; CBA; Trafikverket; Efterkalkyler; Transport; Infrastruktur;

  Sammanfattning : Syftet är att analysera ex post CBA utifrån exempel från Trafikverket. Metoden är att utgå från ekonomisk teori och identifiera relevanta steg för att upprätta ex ante och ex post CBA. LÄS MER

 5. 5. Trängselskatt i Malmö - en samhällsekonomisk analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :David Lundberg; Andreas Böhlin; [2018]
  Nyckelord :Trängselskatt; vägtransport; CBA; Cost Benefit Analysis; samhällsekonomisk analys; Business and Economics;

  Sammanfattning : In this thesis a Cost Benefit Analysis (CBA) is used to evaluate the net social benefits of a congestion charge in Malmö. A novel approach based on information from Google Maps is used to estimate the scope of present congestion issues in Malmö. LÄS MER