Sökning: "Cost-benefit analys"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Cost-benefit analys.

 1. 1. Evaluating the impact on the distribution network due to electric vehicles : A case study done for Hammarby Sjöstad

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Robert Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Plug-in Electric vehicle PEV ; Peak power; Distribution network; Charging strategies; Energy system modelling; Elbil PEV ; Maximal last; Lågspänningsnät; Laddningsstrategier; Modellering av energisystem;

  Sammanfattning : When the low voltage electric grid is dimensioned electric loads are predicted by analyzing the area by certain factors such as geographical data, customer type, heating method etc. So far, the charging of Plugin Electric Vehicles (PEVs) is not considered as one of these factors. LÄS MER

 2. 2. En samhällsekonomisk analys av den nya E20 mellan Bälinge och Vårgårda

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andreia Zacarias; [2019-03-19]
  Nyckelord :Cost-benefit analys; CBA; Samhällsekonomisk lönsamhet; Effektivitet; Välfärd; E20;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Det är viktigt att välfärden som erbjuds är av bra kvalitet. Det är genom olika projekt som välfärden kan förbättras. Därmed är det viktigt att resursfördelningen sker på rätt sätt för att rätt projekt ska kunna investeras i. Projekten som godkänns ska främja både individer och samhälle. LÄS MER

 3. 3. Investeringsbeslut i komplexa projekt : Fallstudie - Överdäckning av centralstationsområdet

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Mai Le; Sara Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Cost benefit analysis; Option games; Investment decision; Decking over; Samhällsekonomisk analys; option games; investeringsbeslut; överdäckning;

  Sammanfattning : Vid investeringar i komplexa projekt finns det många aspekter att ta hänsyn till och det finns många metoder för att kunna utvärdera dessa investeringar. Komplexa projekt som en överdäckning där nya ytor tillskapas och befintliga trafikleder byggs över genererar fler nyttor än bara ekonomiska. LÄS MER

 4. 4. CBA of environmental projects within hydropower

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Sarah Hagman; Julia Lindberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hydropower is a fundamental pillar in the Swedish energy system and accounts for a large part of the Swedish electricity production. The regulation power is also essential for balancing the grid load. LÄS MER

 5. 5. A cost-benefit analysis of the extension of the Stockholm subway system Akalla-Barkarby

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emelie Lindström; [2018]
  Nyckelord :cost-benefit analysis; transportation; infrastructure; subway; social sustainability;

  Sammanfattning : The construction of the new subway extension between Akalla and Barkarby is a project that is already contracted upon and will be completed in 2025. Current studies on this subway extension shows that it is not profitable from a socioeconomic viewpoint but still the project is continued with which makes it an interesting study area. LÄS MER