Sökning: "Differentiell och individuell psykologi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Differentiell och individuell psykologi.

  1. 1. Den eventuella könsneutraliteten i DMTm

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Jenny Arvidsson Sjögren; [2005]
    Nyckelord :Differential and individual psychology; könsneutralitet; kön; DMTm; perceptgenetik; Differentiell och individuell psykologi; Social Sciences;

    Sammanfattning : Denna studie ville undersöka om en viss bild i det perceptgenetiska testet DMTm (Defense Mechanism Technique modified) kan vara på väg att bli omodern. Flickan i bild K1 (som visas för kvinnor) skulle idag kunna misstas för en pojke. En design med två beroende grupper på 30 män i varje användes. LÄS MER