Sökning: "Eleonore Jeppsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eleonore Jeppsson.

  1. 1. Sjuksköterskans perspektiv på omvårdnadsansvar för patienter som befinner sig i det palliativa skedet.

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Eleonore Jeppsson; Viktoria Resvik; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige avlider omkring 90 000 personer årligen och drygt 75 000 personer är i behov av palliativ vård. Kraven på palliativ vård ökar i det att världens befolkning blir äldre och antal kroniska sjukdomstillstånd stiger. LÄS MER