Sökning: "Elisabeth Ågren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elisabeth Ågren.

 1. 1. ”Någon som bryr sig” En kvalitativ enkätstudie om elevers uppfattningar om vad som kan vara orsaker till skolfrånvaro samt hur skolor kan arbeta förebyggande och åtgärdande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotta Bohlén; Elisabeth Ågren; [2020-01-16]
  Nyckelord :Skolfrånvaro; school absenteeism; digitala medier; digital medias; systemteori;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka elevers uppfattningar om faktorer som kan orsaka skolfrånvaro och vad de anser skolan skulle kunna göra för att öka närvaron. Då orsakerna till frånvaro kan vara flera har studien valt att särskilt belysa digitala mediers eventuella påverkan. LÄS MER

 2. 2. Lateral Position Detection Using a Vehicle-Mounted Camera

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/BildbehandlingTekniska högskolan

  Författare :Elisabeth Ågren; [2003]
  Nyckelord :Technology; Lateral position; road markings; vehicle; TLC; road marking detection; extraction of lateral position; Hough; peak detection; camera calibration.; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : A complete prototype system for measuring vehicle lateral position has been set up during the course of this master’s thesis project. In the development of the software, images acquired from a back-ward looking video camera mounted on the roof of the vehicle were used. LÄS MER