Sökning: "Elma Josic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elma Josic.

  1. 1. Provtagningsmetoder för mikroplaster i dagvatten och sediment

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

    Författare :Elma Josic; [2019]
    Nyckelord :Mikroplast; Vatten; Sediment; Analys; Provtagningsmetod;

    Sammanfattning : Plast har skapat förutsättningar för oss människor i årtionden på grund av dess breda användningsområde. Det har dock medfört att det förekommer mängder mikroplaster i omgivningen och det är idag ett miljöproblem som behöver åtgärdas. LÄS MER