Sökning: "Bokbuss"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Bokbuss.

 1. 1. ”Fröken, läs för mig” : En intervjustudie om förskollärares arbetssätt gällande högläsning i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Elmgren Persson; Anna-Maria Löfdahl; [2020]
  Nyckelord :högläsning; boksamtal; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Inledning Högläsning har en given roll i förskolan och i den nya läroplanen som trädde i kraft 1 juli 2019 lyfts högläsningens betydelse för barns språkutveckling fram ytterligare. Att barn tidigt i livet får möta, ta del av och samtala om litteratur gynnar deras språkutveckling och är ett stöd i den begynnande läs-och skrivutvecklingen enligt befintlig forskning inom området. LÄS MER

 2. 2. Högläsning som språkutveckling : En intervjustudie om förskollärares uppfattning om arbetet med språkutveckling i relation till högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Sagranden; [2019]
  Nyckelord :Bibliotek; digitalisering; samverkan; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om hur förskollärare arbetar med språkutveckling i relation till högläsning. Frågeställningar som berörts är i vilken utsträckning högläsning förekommer i verksamheten, hur förskollärare arbetar med språkutveckling i relation till högläsning och vilka former av samverkan finns i relation till högläsning. LÄS MER

 3. 3. Hej bokbussen! : Bokbussens roller i Västerås

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :My Pärsdotter; [2018]
  Nyckelord :Västerås; bokbuss; mobila bibliotek; folkbibliotek; styrdokument; intervjustudie; kvalitativ metod; biblioteksprofiler; kulturcentrum; kunskapscentrum; informationscentrum; socialt centrum;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor's thesis is to examine the roles of the mobile library in Västerås municipality in Sweden. The purpose is to gain understanding about the mobile library and its place in the local public library operation. LÄS MER

 4. 4. Aspekter av bokbussens evolution

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Dirk Rydqvist; [2018]
  Nyckelord :Bokbuss; bokbussverksamhet; mötesplats; kulturcentrum; kunskapscentrum; informationscentrum; socialt centrum och folkbiblioteksverksamhet;

  Sammanfattning : This essay is about the mobile library in three communities of a district. Interviews with the help of research questions are used as a data collection method to gather information on how the mobile library works, which possibilities for evolution it has to better satisfy their users’ needs and which place the mobile library occupies in its context to the main library and its branches. LÄS MER

 5. 5. De samiske bokbussene i Norge : Arbeidsoppgaver og yrkesidentiteter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jørgen Betten; [2014]
  Nyckelord :bokbuss; samisk; urfolk; yrkesidentitet; kvalitativ innehållsanalys; språkpolitik; minoriteter;

  Sammanfattning : The Sami mobile libraries in Norway hold a unique position as both indigenous libraries and conveyors of minority culture. This thesis aims to identify the professional identities found in these mobile libraries. LÄS MER