Sökning: "Elvira Forsström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elvira Forsström.

 1. 1. Construction of community in Northern Värmland : a study of local people’s experiences of outdoor life and nature tourism

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elvira Forsström; [2017]
  Nyckelord :community; tourist gaze; nature tourism; Värmland;

  Sammanfattning : This master’s thesis in rural development explores how local inhabitants perceive tourism and how it is included in their sense of community. How people use narratives and activities to make meanings of their community is in the centre of attention. The fieldwork took place in the areas around Sysslebäck, situated in northern Värmland. LÄS MER

 2. 2. Matlandet eller ”pratlandet” – mer än både mat och prat : en kulturanalys av regeringens vision om Sverige – det nya matlandet

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elvira Forsström; [2014]
  Nyckelord :Matlandet Sverige; smak; tolkningsföreträde; kulturellt kapital; hälsa; natur och kultur;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats i landsbygdsutveckling handlar om regeringens vision om Sverige – det nya matlandet. Med utgångspunkt i måldokumentet På god väg. Måldokument för Matlandet mot år 2020 har en analys av textens innehåll gjorts. LÄS MER