Sökning: "Erik Lunning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Lunning.

  1. 1. Herding Behavior in Forecasting of European Companies: Optimism and the Impact of the MiFID

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Tom Sigfridsson; Erik Lunning; [2018]
    Nyckelord :Herding; Earnings per share forecasts; Optimism; Regulation; MiFID;

    Sammanfattning : This thesis examines analysts' earnings per share forecast revisions for European companies and classifies them as either herding or bold. We further classify bold forecasts as optimistic or pessimistic. LÄS MER