Sökning: "Församlingsbladet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Församlingsbladet.

 1. 1. ‘’Now, God himself is preaching’’: Perspectives on the Spanish flu from magazines affiliated with the Church of Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Love Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Spanish flu; Spanska sjukan; Church of Sweden; Församlingsbladet; Svensk Kyrkotidning; Pandemic; Epidemic;

  Sammanfattning : This study explores how the Church of Sweden was impacted by the Spanish flu in 1918-1920 and how people affiliated with the church interpreted the pandemic theologically. The material analyzed is trade-magazines for people affiliated with the Church from the relevant years. LÄS MER

 2. 2. Mellan himmel och jord En kvalitativ studie om medlemmars syn på Svenska kyrkan Eva Klang Staxäng Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Medie och kommunikation MK1500 Nivå: Grundnivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Eva Klang Staxäng; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Medie- och kommunikation MK1500Nivå: GrundnivåTermin/år Vårterminen 2017Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 44Antal ord: 15 952Nyckelord: Svenska kyrkan, medlem, sekularisering, symbolvärde, kommunikation, församlingsblad, socialt kapital, Dutiful Citizen, Actualizing CitizenSyfte: Syftet med studien är att undersöka medlemmars syn på samfundet Svenska kyrkan.Teori: Robert D. LÄS MER

 3. 3. KONUNGAVÄLDE ELLER FOLKVÄLDE? Kristen press om rösträttsreformen 1907-11 och borggårdskrisen 1914

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johannes Johansson; [2010-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper seeks to clarify the attitudes and positions of five Swedish Christiannewspapers in relation to the Suffrage reform (1907-11) and the Courtyardcrisis (1914). Furthermore I try to investigate the reasons behind their attitudesand positions. LÄS MER