Sökning: "Johannes Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Johannes Johansson.

 1. 1. Leder revision och en ökad andel kvinnliga styrelseledamöter till högre redovisningskvalitet? : En kvantitativ studie om hur revision och styrelsens könsfördelning påverkar huruvida fel kvarstår i årsredovisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Johannes Johansson; Linnéa Maijanen; [2021]
  Nyckelord :Accounting Quality; Audit; Female representation; Gender balance; boardrooms; Redovisningskvalitet; Revision; Kvinnlig representation; Könsbalans; Styrelser;

  Sammanfattning : Titel: Leder revision och en ökad andel kvinnliga styrelseledamöter till högre redovisningskvalitet? En kvantitativ studie om hur revision och styrelsens könsfördelning påverkar huruvida fel kvarstår i årsredovisningen Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Johannes Johansson och Linnéa Maijanen Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2021 – januari  Syfte: Sedan den obligatoriska revisionens borttagande för mindre aktiebolag i Sverige har det pågått en ständig debatt om dess konsekvenser, vilket påståtts leda till fler fel i årsredovisningar. Omfattade forskning har bedrivits kring den frivilliga revisionens fördelar, men frågan huruvida revision leder till faktisk ökad redovisningskvalitet har lämnats utan svar. LÄS MER

 2. 2. Säker triagering på akutmottagning : Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johannes Johansson; Barkentin Jens; [2020]
  Nyckelord :Nursing; nurse; patient safety; triage; Omvårdnad; patientsäkerhet; sjuksköterska; triage;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omfattande patientflöden leder till stort fokus på triagering, dels för att tilldela patienten en korrekt vårdnivå och dels för att sjukvården skall ges i rätt tid. Implementeringen av triagesystemen inom hälso- och sjukvården resulterar däremot inte enbart i fördelar och det finns flera aspekter som inverkar på förutsättningarna för sjuksköterskans triagehantering och patientsäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Nästa generations dashboard för denna generations näringsliv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Edwin Vikström Johansson; Dylan Mäenpää; Justus Karlsson; Oscar Sandberg; Adam Segerros; Johannes Hägerlind; Carl Davidsson; [2020]
  Nyckelord :dashboard; webbapplikation; webb; react; typescript; node;

  Sammanfattning : Denna rapport kommer behandla det projekt som en grupp på sju personer gjorde i kursen TDDD96 på Linköpings universitet våren 2020. Projektet var att utveckla en webbapplikation som kunde visualisera en översikt av data från olika källor, en så kallad dashboard, åt kunden Skira. LÄS MER

 4. 4. Inhibition Kinetics of Hydrogenation of Phenanthrene

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Johannes Johansson; [2019]
  Nyckelord :Catalytic hydrotreating; Phenanthrene; Inhibition kinetics; Model development; Nonlinear regression;

  Sammanfattning : In this thesis work the hydrogenation kinetics of phenanthrene inhibited by the basic nitrogen compound acridine and the non-basic carbazole was investigated. Based on a transient reactor model a steady state plug flow model was developed and kinetic parameters were estimated through nonlinear regression to experimental data. LÄS MER

 5. 5. Smärtbedömning inom ambulanssjukvården : en kvalitativ innehållsanalys av studieprotokoll kring innehållet i sjuksköterskans prehospitala smärtbedömning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johannes Johansson; Fredrik Svarén; [2019]
  Nyckelord :smärta; smärtbedömning; sjuksköterska; prehospitalt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att möta patienter med smärta är vanligt förekommande inom ambulanssjukvården. Det finns goda möjligheter för den prehospitala sjuksköterskan att i ett tidigt skede hjälpa patienten med omvårdnadsåtgärder för att undvika onödigt lidande. LÄS MER