Sökning: "Johannes Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Johannes Johansson.

 1. 1. Smärtbedömning inom ambulanssjukvården : en kvalitativ innehållsanalys av studieprotokoll kring innehållet i sjuksköterskans prehospitala smärtbedömning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johannes Johansson; Fredrik Svarén; [2019]
  Nyckelord :smärta; smärtbedömning; sjuksköterska; prehospitalt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att möta patienter med smärta är vanligt förekommande inom ambulanssjukvården. Det finns goda möjligheter för den prehospitala sjuksköterskan att i ett tidigt skede hjälpa patienten med omvårdnadsåtgärder för att undvika onödigt lidande. LÄS MER

 2. 2. Johannes Scottus Eriugena om skapelseberättelserna : En receptionshistorisk studie av Genesis 1-3

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Marie Johansson; [2019]
  Nyckelord :John Scotus Eriugena; Periphyseon; Johannes Scottus Eriugena; John Scotus Eriugena; Eriugena; Erigena; Periphyseon; De divisione naturae; medeltid; västfrankiska riket; paradiset; Genesis 1-3; Gen 1-3; skapelseberättelserna; allegorisk tolkning; historisk tolkning; Augustinus; de Genesi ad litteram; Gregorius av Nyssa;

  Sammanfattning : Irländskfödda Johannes Scottus Eriugena (c. 810-877) verkade som teolog vid Karl II:s hov i det västfrankiska riket. Unikt för honom var att han kunde både grekiska och latin och ägnade sig åt att sammanföra grekiska och latinska kyrkofäders tänkande. LÄS MER

 3. 3. Changing digital habits

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johannes Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper presents research findings related to the human habits of using digital devices. Through theoretical research and empirical fieldwork, it’s clarified that there is a significant concern regarding how we use digital devices and there is health implication that follow. LÄS MER

 4. 4. Hållfasthetssimulering av hydrauliska högtryckskopplingar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Johannes von Dewall; Markus Johansson-Näslund; [2018]
  Nyckelord :Bi-linjärt materialbeteende; FEA; finita elementanalyser; experiment; tryckkärl; cylindriska kroppar; hydrauliska kopplingar; DOE; Newton-Raphson method; virtuell modellering; kraftanalys; kontaktförhållanden;

  Sammanfattning : Hydrauliska högtryckskopplingar av typen FEM ½” studeras med avsikten att fastställa en effektiv beräkningsmetodik som kan användas till att prediktera kopplingarnas hållfasthet. Metodiken utgörs av finita element analyser (FEA), och valideras av experimentella trycktester utförda på kopplingstypen FEM ½”. LÄS MER

 5. 5. Linping - Linqueueping without queue : A case study in developing navigable and readable webapplications that are perceived as trustworthy by their users

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Markus Biamont; Alexander Danielsson; Anton Frölander; Gustav Johansson; Philip Melbi; Petersson Eric; Joakim Strandberg; Anna Wikström; Johannes Åhlander; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to attempt to create a usable and trustable web application for selling event tickets capable of better satisfying the needs of students and event arrangers at Linköping University than contemporary methods. At the moment of writing all such tickets are sold physically and students are required to queue to acquire tickets. LÄS MER