Sökning: "Johannes Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Johannes Pettersson.

 1. 1. ATT BYGGA FRÅN INSIDAN : En kvalitativ fallstudie om internt varumärkesbyggande på Coop

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Carolina Heimdahl Pettersson; Johannes Ågren; [2019]
  Nyckelord :internal branding; leadership; rebranding; internt varumärkesbyggande; ledarskap; varumärkesförändring;

  Sammanfattning : Internt varumärkesbyggande handlar om att på något sätt säkerställa att ett företags varumärkeslöfte anammas av de anställda så att varumärket verkställs i praktiken och i och med det möter de förväntningar som varumärket skapat hos kunden. För att företag ska lyckas förmedla sitt budskap till kund så är det därför viktigt att företag lyckas förena de anställda med företagets varumärke. LÄS MER

 2. 2. Civilsamhällets regionala förutsättningar som samhällsaktör : Institutionalisering av en ny samhällsroll?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johannes Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Civilsamhället; ideella organisationer; överenskommelsen; samhällsroll; välfärd; röst; service; institutionalisering.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilken symbolisk bild som framhävs av det regionala civilsamhällets samtida roll som aktör på samhällsarenan, och undersöker detta ur ett institutionaliseringsperspektiv. I bakgrund av utvecklingarna med governance, kommersialisering i offentliga policyområden och nedmontering av välfärdsstater har det skapats utmaningar för civilsamhällets organisationer rörande utvecklingen av deras samhällsroll. LÄS MER

 3. 3. Generisk Kravspecifikation

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Pettersson Johannes; Jonas Näreby; [2015]
  Nyckelord :Kravspecifikation; generisk; uppstyrning av kvalité processer; kravstruktur; kravsättning;

  Sammanfattning : Denna rapport innehåller information från ett examensprojekt för två studenter från Jönköping Tekniska Högskola förlagt på företaget Fläkt Woods AB i Jönköping. Syftet med projektet har varit att framta en generisk kravspecifikation innehållande kravsättning och verifieringsmetoder samt redovisning av vilka krav som har testats. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av Fashion Websom en flexibel slut-användaradministrerad plattform

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Johannes Klasson; Jakub Binieda; Sebastian Sundin; Daniel Sjövall; Jonas Tarassu; Harald Pettersson; Johan Lindberg; Tomas Doverfelt; [2015]
  Nyckelord :web; webb; flask; python; hemsida; javascript; react; jquery; mode; design; databas; frontend; backend;

  Sammanfattning : Denna kandidatrapport redogör för arbetet med att utveckla en webbplats, med avsaknad avtidigare erfarenheter inom området. Arbetet var kopplat till en riktig kund med tanke att användaresultatet för försäljning av modeaccessoarer i verkligheten.I dokumentet beskrivs även de metoder som använts, och vilka resultat som dessa har lett till. LÄS MER

 5. 5. Det enda oppositionspartiet : En diskursanalys om medias beskrivning av Sverigedemokraterna

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Rasmus Dimberg Thume; Johannes Pettersson; [2015]
  Nyckelord :Sweden democrats; media; consensus; opposition; normalization; discourse analysis;

  Sammanfattning : The Sweden Democrats are very clear in what way they want to be described as; as the only opposition party in the Swedish parliament. Is it possible that Swedish media helps in creating that description? This essay examines in what way Swedish media are describing the Sweden Democrats in condition to the establishment. LÄS MER