Sökning: "Fallström Ida"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fallström Ida.

  1. 1. SJUKSKOTERSKANS ERFARENHETER AV IDENTIFIERING OCH OMHANDERTAGANDE AV PATIENTER MED SEPSIS - En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Hanna Ekvall; Fallström Ida; [2023-03-16]
    Nyckelord :Sjuksköterskors erfarenheter; sepsis; omvårdnad; identifiering; omhändertagande; symtom och tecken .;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis ett livshotande syndrom, som karakteriseras av organdysfunktion till följd av ett felaktigt systemiskt immunsvar på infektion. Varje år drabbas omkring 49 miljoner människor globalt av sepsis, och dödligheten uppskattas till ungefär 22 procent. LÄS MER