Sökning: "Financial transactions"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade orden Financial transactions.

 1. 1. The value of personality - Using algorithms and econometrics to analyze CEO conscientiousness and its impact on M&A performance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Axel Gillmert; Henrik Persson; [2019-08-12]
  Nyckelord :M A performance; CEO acquisitiveness; Big Five personality traits; Conscientiousness;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Valutasäkring : Hur valutasäkring ser ut på den svenska marknaden beroende av företagsstorlek och volatilitet av växelkurs

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Hanna Björk; Gustav Olsén; [2019]
  Nyckelord :valutarisk; valutasäkring; riskhantering; volatilitet; transaktionsexponering; omräkningsexponering; ekonomisk exponering; företagsstorlek;

  Sammanfattning : I en allt mer globaliserad värld där bolag tvingas expandera sina verksamheter utomlands för att behålla konkurrenskraft och marknadspositionering, har valutarisk fått en allt större inverkan på svenska företags resultat. Valutarisk uppstår vanligtvis genom antingen transaktioner i främmande valuta eller när utländska dotterbolag konsolideras med moderbolaget. LÄS MER

 3. 3. Using bank transactions to assess credit risk

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Hugo Korsell; Oscar Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Credit risk; Bank statement; Private loans; Gambling; Dishonesty;

  Sammanfattning : A lack of proper credit risk assessment can have catastrophic consequences, not only for individual borrowers or lending banks, but for society as a whole, which was the case in the financial crisis of 2008. Therefore it is essential that any risk assessment process has as much information as possible at hand so that the delinquency predictions are as accurate as they can be. LÄS MER

 4. 4. Machine Learning in Banking : Exploring the feasibility of using consumer level bank transaction data for credit risk evaluation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Thim Lohse; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The financial industry is changing rapidly as a result of the increasing digitization of financial and economic resources and services. With a continuous increase in online payments and decrease in the usage of physical currency a new data source of fine-grained payment activities describing consumer behaviour has emerged. LÄS MER

 5. 5. Misstankar om penningtvätt : En kvalitativ studie om varför få auktoriserade redovisningskonsulter anmäler misstankar om penningtvätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Widlund; Amanda Knutsson; [2019]
  Nyckelord :Money laundering Authorized accounting consultants Fraud Operator Customer due diligence; Penningtvätt Auktoriserade redovisningskonsulter Bedrägeri Verksamhetsutövare Kundkännedom;

  Sammanfattning : Bakgrund Penningtvätt är en typ av ekonomisk brottslighet där olagligt förtjänta pengar tvättas rena i den lagliga ekonomin. Cirka 130 miljarder kronor penningtvättas årligen i Sverige och eftersom det görs genom den lagliga ekonomin påverkar det samhället. LÄS MER