Sökning: "Fredrik Gisselman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fredrik Gisselman.

 1. 1. The Value of the Flood Mitigation Services of Wetlands : Evidence from GIS-based Hedonic Price Analysis

  Master-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Fredrik Gisselman; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Economic assessment of harvesting and removing macro algae and reed as an eutrophication mitigation method : A cost-benefit analysis using an ecosystem service approach applied on Burgsviken Gotland

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Fredrik Gisselman; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vad är öringen värd? : En värderingsstudie av havsöringsfiske i Dalkarlsån.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi; Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Fredrik Gisselman; Nils Kjellberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER