Sökning: "Grangerkausalitet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Grangerkausalitet.

  1. 1. Har deflation alltid negativa effekter på ekonomisk tillväxt?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Richard Blom; Klas Pyk; [2015]
    Nyckelord :Grangerkausalitet; inflationsförväntningar; ekonomisk tillväxt; deflation; Business and Economics;

    Sammanfattning : Med anledning av att flera centralbanker baserar sin penningpolitik på ett inflationsmål, och att det med utgångspunkt från centralbankers agerande finns en större aversion mot deflation, i förhållande till inflation, undersöker vi i denna studie sambandet mellan deflation, inflation och ekonomisk tillväxt. Vi utgår från både teorier som menar att deflation är skadligt för ekonomisk tillväxt och teorier som menar att deflation inte är skadligt för ekonomisk tillväxt. LÄS MER