Sökning: "Gudrun Carlsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Gudrun Carlsson.

 1. 1. Stormande kunskaper - en undersökning om år 6 elevers kunskaper kring begreppet storm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Susanne Andersson; Johanna Carlsson; [2007]
  Nyckelord :elever år 6; Gudrun; storm; väder; väderrelaterade naturkatastrofer; intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka om hur vissa elever i år 6 uttrycker sig kring frågor relaterade till begreppet storm. Kan de se dess orsak och verkan? Utifrån svaren ville vi även ta reda på om eleverna uppnår till de mål i geografi för det femte skolåret, som kan kopplas till väder, specifikt storm. LÄS MER

 2. 2. Strategisk management för privata skogsägare : En metod för proaktiv skogsförvaltning efter stormarna Gudrun och Per.

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Stefan Carlsson; [2007]
  Nyckelord :Strategic Management; Family forest farm; forest owner; strategy definition; Strategisk management; familjeskogsbruk; skogsägare; strategiframtagning;

  Sammanfattning : Familjeskogsbruket har sällan någon anledning att bekymra sig om grundläggande förändringar av verksamhetens inriktning.I ett slag har dock situationen förändrats för skogsägarna i de stormdrabbade områdena. Den uppkomna situationen gör att många olika beslut måste tas som kommer att forma skogsfastigheten i flera decennier. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av hjärtinfarkt - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Helen Carlsson; Gudrun Gunnhallsdottir; [2006]
  Nyckelord :atypiska symtom; hjärtinfarkt; kvinnor; litteraturstudie; upplevelse; vårdsökande;

  Sammanfattning : Den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor äldre än 55 år är hjärtinfarkt. Kvinnor insjuknar i regel 10 år senare än män. Olikheter i symtombilden har observerats vilket kan leda till att sjukvård inte uppsöks. LÄS MER