Sökning: "Hannah My Falk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hannah My Falk.

 1. 1. “We Forgive, But We Do Not Forget”: An Ethnographic Account of Assyrian Christians’ Trails of Trauma and the Making of ‘the Muslim’

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hannah My Falk; [2016-10-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis highlights the multiple layers of how an Assyrian Christian minority group in Sweden constructs the image of ‘the Muslim’. The thesis contributes to a larger debate about diaspora, reconciliation, and local manifestations of Islamophobia by following the view of ‘the Muslim’ in a Syriac Orthodox Church in Gothenburg. LÄS MER

 2. 2. Moskéer - fara eller frihet? : En innehållsanalys av motstånds- och stödrörelser för moskéer och böneutrop i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Hannah My Falk; Matilda Jakobsson; [2014]
  Nyckelord :Mosques; Social movements; Opposition- and support movements; Islamophobia; Content analysis; Moskéer; Sociala rörelser; Motstånds- och stödrörelser; Islamofobi; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Det finns idag en ganska omfattande samhällsvetenskaplig litteratur om lokala och nationella protester mot planer på moskéer och böneutrop i västvärlden. Men det finns endast få studier som uppmärksammar växelverkan mellan sådant motstånd och olika former av stöd för muslimers religionsutövning. LÄS MER